Συμβουλευτική Γονέων

Η συμβουλευτική γονέων πραγματοποιείται ανάμεσα στους γονείς (ιδανικά και τους δύο) και τον ψυχολόγο και συχνά είναι απαραίτητη όταν ένα παιδί βρίσκεται σε ατομική θεραπεία. Στόχος της συμβουλευτικής είναι η διευκόλυνση των γονέων να κατανοήσουν τις στάσεις που υιοθετούν απέναντι στο παιδί/ έφηβο και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει. Επιπλέον στόχος είναι οι γονείς να κατανοήσουν τις δυναμικές και αλληλεπιδράσεις που αναπτύσσονται μέσα στην οικογένεια οι οποίες μπορεί και να συντηρούν τα προβλήματα των μελών. Τέλος, σημαντικός σκοπός των συμβουλευτικών συνεδριών αποτελεί η εύρεση των ψυχικών αποθεμάτων των γονέων και η στήριξη των γονεϊκών- και όχι μόνο- ρόλων τους.

Οι γονείς αιτούνται συμβουλευτικές συνεδρίες συχνά για τα παρακάτω θέματα:

-Διαζύγιο

-Πένθος

-μαθησιακές δυσκολίες, ΔΕΠΥ

-προβλήματα συμπεριφοράς στο σπίτι, στο σχολείο

-Συναισθηματικές δυσκολίες των παιδιών, όπως αδερφική ζήλεια, άγχος, κ.α.

-Διαχείριση κρίσεων


Ο στόχος της «συμβουλευτικής» είναι να βοηθήσει τα μέλη της οικογένειας να γίνουν «ειδικοί του συστήματος» που θα μπορούν να γνωρίζουν το οικογενειακό τους σύστημα τόσο καλά ώστε η οικογένεια να μπορεί στο μέλλον να προσαρμοστεί χωρίς τη βοήθεια ενός ειδικού.

Murray Bowen