Ατομική ψυχοθεραπεία Εφήβων

Η εφηβεία είναι μία περίοδος αλλαγών, κρίσεων και μεταβάσεων στην ενήλικη ζωή. Πολλοί έφηβοι την βιώνουν ομαλά, ενώ για άλλους είναι μία πρόκληση με σημαντικές κοινωνικο-συναισθηματικές δυσκολίες. Για το λόγο αυτό, οι έφηβοι αναζητούν υποστήριξη, ή παραπέμπονται πολύ συχνά από τους γονείς τους, για ποικίλα θέματα που μπορεί να αφορούν την οικογένεια, τις σχέσεις, τους φίλους, την αυτοεικόνα τους, το άγχος, κ.α.

Η ψυχοθεραπεία εφήβων στοχεύει στην αντιμετώπιση των παραπάνω δυσκολιών καθώς και στην εύρεση ψυχικών αποθεμάτων, των οποίων η επίγνωση θα βοηθήσει τον έφηβο στο ταξίδι της μετάβασής του στην ενήλικη ζωή. Πιο συγκεκριμένα, στόχος της ψυχοθεραπείας, είναι ο έφηβος, μέσω μίας καλής θεραπευτικής σχέσης, να καταφέρει να οργανώσει και να κατανοήσει τις εμπειρίες του, να εκφράσει τις δυσκολίες του και τις ανησυχίες του, παίρνοντας υπόψη όχι μόνο τα προσωπικά του χαρακτηριστικά αλλά και τις δυναμικές της οικογένειας και των κοινωνικών του σχέσεων.