Οικογενειακή Θεραπεία

Στην οικογενειακή θεραπεία συμμετέχουν όλα τα μέλη μιας οικογένειας ή κάποια από αυτά. Διερευνώνται οι σχέσεις τους, τα μοτίβα επικοινωνίας τους, οι συμπεριφορές, οι σκέψεις και τα συναισθήματα των μελών, τα οποία μπορεί τη δεδομένη στιγμή να απειλούν την ομοιόσταση του συστήματος τους. Το πιθανό σύμπτωμα του ενός μέλους γίνεται κατανοητό ως μέρος του πλαισίου της οικογένειας. Στόχος της οικογενειακής θεραπείας δεν είναι μόνο η εξάλειψη του συμπτώματος στο μέλος το οποίο το φέρει, αλλά και η κατανόηση των ρόλων που έχει αναλάβει ο καθένας. Με αυτόν τον τρόπο είναι αποκαθίσταται η σταθερότητα των σχέσεων και βελτιώνεται η επικοινωνία μεταξύ των μελών.