Θεραπεία Ζεύγους

Η θεραπεία ζεύγους εστιάζει περισσότερο στην υποστήριξη για την αντιμετώπιση ποικίλων προβλημάτων ή αποφάσεων που το εκάστοτε ζεύγος καλείται να διαπραγματευτεί, αλλά και στην διερεύνηση δυναμικών και αλληλεπιδράσεων που υπάρχουν στη σχέση τους και οι οποίες είτε δεν είναι χρήσιμες είτε οδηγούν το σύστημά τους να δυσλειτουργεί. Συχνοί λόγοι που οδηγούν ένα ζευγάρι στη θεραπεία είναι το διαζύγιο, οι καυγάδες, οι εξωσυζυγικές σχέσεις, σεξουαλικά προβλήματα κ.α.