Ψυχοθεραπεία Ενηλίκων

Η Ψυχοθεραπεία, σύμφωνα με τη Συστημική προσέγγιση, είναι μία διαδικασία κατά την οποία το άτομο ή ένα σύνολο ατόμων αναζητά την παροχή βοήθειας από έναν θεραπευτή, ο οποίος μαζί τους θα τους βοηθήσει να κατασκευάσουν μαζί το δρόμο που τους ταιριάζει μέσα σε ένα ασφαλές θεραπευτικό πλαίσιο.

Κατά τη διάρκεια των ψυχοθεραπευτικών συνεδριών, γίνεται αναζήτηση των τρόπων που έχει εγκατασταθεί οποιαδήποτε δυσκολία ή δυσλειτουργία στη ζωή των ατόμων, ενώ παράλληλα γίνεται ανεύρεση των δυνάμεων τους, φωτίζονται εναλλακτικοί τρόποι λειτουργίας και οι υποστηρικτικές σχεσιοδυναμικές αλληλεπιδράσεις.

Οι συστημικές ψυχοθεραπευτικές συνεδρίες μπορούν να πραγματοποιηθούν ως εξής: 1) ατομική ψυχοθεραπεία, 2) θεραπεία ζεύγους, 3) οικογενειακή θεραπεία.